De behandeling van uw klachten is bij ons in goede handen

Professionele zorg met persoonlijke aandacht.

Fysio- en Manuele Therapie Reyniers
Wij helpen u beter bewegen

Wij helpen u beter bewegen

Kwaliteit van leven wordt gevoed door het vermogen om te kunnen bewegen (fysiek en mentaal). Doordat wij allen geregistreerd fysiotherapeut zijn en daarnaast ook een specialisatie hebben, kunnen wij u op professionele wijze helpen om beter te kunnen bewegen c.q. U helpen met uw hulpvraag. Met ons enthousiasme en persoonlijke aandacht en samen met uw persoonlijke inzet werken wij aan uw herstel. Alvorens tot behandeling over te gaan volgt eerst een intake en een lichamelijk onderzoek. De fysiotherapeutische diagnose en het behandelplan wordt met u besproken. Tijdens en na de therapie vindt er een evaluatie plaats en afsluitend volgt er een rapportage naar uw huisarts of specialist. Als patiënt kunt u bij ons terecht met of zonder verwijzing door huisarts of specialist.

Entree Reyniers
Ontvangstruimte Reyniers
Ontvangstruimte Reyniers
Binnenkomst Reyniers
Behandelruimte Reyniers

Onze specialisaties

Manuele therapie

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds je houding en bewegingen te verbeteren… Lees verder

Geriatrie fysiotherapie

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen… Lees verder

Sport fysiotherapie

Waar de algemeen fysiotherapeut zijn patiënten behandelt om weer de algemeen dagelijkse handelingen te kunnen verrichten, …
Lees verder

Psychosomatische fysiotherapie

Meer dan de “gewone” fysiotherapeut heeft de psychosomatisch fysiotherapeut aandacht voor zowel de geestelijke als de lichamelijke…
Lees verder 

U weet precies waar u aan toe bent

Als patiënt kunt u bij ons terecht met of zonder verwijzing door huisarts of specialist. Alvorens tot behandeling over te gaan volgt eerst een intake en een lichamelijk onderzoek. De fysiotherapeutische diagnose en het behandelplan wordt met u besproken. Tijdens en na de therapie vindt er een evaluatie plaats en afsluitend volgt er een rapportage naar uw huisarts of specialist.

Onze visie

Mensen helpen om beter te kunnen bewegen (in de ruimste zin) zodat er een verbetering ontstaat in de kwaliteit van hun leven.  Dit door middel van een professionele zorg en een persoonlijke aandacht in een goed geoutilleerde praktijk.

Lock Down Fysiotherapie

Vanaf heden 23-03-2020 is er vanuit de overheid en het KNGF besloten dat er alleen fysiotherapeutische behandelingen mogelijk zijn indien uitstel niet mogelijk is. Zelfs dan wordt er geadviseerd om via digitale middelen te behandelen. Alleen na overleg met verwijzer mag er face to face worden behandeld volgens strikte voorwaarden. Dit alles om de coronacrisis te bestrijden.

Wel wordt de mogelijkheid geboden om via (video)bellen U te begeleiden in uw herstelproces. Indien U dit wenst verzoek ik U een mail te sturen naar info@fysiotherapiereyniers.nl, zodat we een telefonische afspraak kunnen plannen.

Wij hopen op U begrip voor deze drastische situatie.